วิธีสั่งจองและชำระเงิน

1. สั่งจองล่วงหน้า ได้ทาง

  • Email : phuketmeedee@gmail.com ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ทางโทรศัพท์ 083 – 691 7386 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ทาง Fax. 076 – 355 040 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • MSN : phuketmeedee@hotmail.com

2. เมื่อทำการสั่งจองแล้ว โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี นายธนาวุฒิ มัควัลย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ถนนเทพกระษัตรี ภูเก็ต
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 824-207746-33. โทรแจ้งมาที่
ที่หมายเลข 083 – 691 7386 หรือ Fax ใบโอนเงิน มาที่ 076 –355 040 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ส่ง Email (Scan ใบโอนเงิน) พร้อมชื่อ - สกุล, email address มาที่ phuketmeedee@gmail.com 

4. เมื่อได้รับการยืนยัน
เมื่อได้รับการยืนยันหรือ Fax หรือ Email แล้ว ทางทีมงานจะจัดส่งใบยืนยัน และใบเสร็จรับเงิน ไปยังผู้จอง

( ภายในเวลาไม่เกิน 2 วัน นับจากวันโอนเงิน ) 

การยกเลิกการจอง และการคืนเงิน
การยกเลิก ต้องยกเลิก ก่อนถึงวันเดินทางประมาณ 1 – 2 อาทิตย์ และทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้กับผู้จอง โดยทางทีมงาน จะหักเงินค่าธรรมเนียม 10% จากยอดเงินที่สั่งจอง

หากทำการยกเลิก ก่อนถึงวันเดินทางน้อยกว่า 1 อาทิตย์ ทางทีมงานจะหักเงินเต็มจำนวนเงินของยอดสั่งจอง

(จะยกเลิกทาง Email หรือทางโทรศัพท์ก็ได้ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง) โดยแจ้งหมายเลขบัญชีมาด้วยเพื่อการโอนเงินคืนค่ะ

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม