วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Happy New Year 2015

Happy New Year 2015

ปีเก่าผ่าน การขุ่นใจ ใดทุกสิ่ง
ขอละทิ้ง หวนกลับ รับสุขสันต์
เริ่มสิ่งดี ปีใหม่ ให้ชีวัน
สืบสัมพันธ์ อันดี ปีใหม่เทอญ

-->